Yleisötilaisuuksien paloturvallisuuskoulutus

Kurssi on tarkoitettu mm. teattereiden, konserttien tai vastaavien yleisötilaisuuksien vastuuhenkilöille. Koulutuksen tavoitteena on yleisötapahtumien paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Kurssi sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään turvakortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä

  • Teattereiden, konserttien tai vastaavien yleisötilaisuuksien henkilökunta ja vastuuhenkilöt

Opetussisältö

Kurssi on päivän mittainen ja jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Tulipalon kehittyminen ja vaarallisuus
  • Paloturvallisuusriskit
  • Rakenteellinen paloturvallisuus
  • Poistumisturvallisuus
  • Viranomaisten vaatimukset paloturvallisuudesta
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Turvallisuusriskien havainnointiharjoitus
  • Alkusammutusharjoitus
  • Kurssikoe

Kurssipaikka

Asiakkaan omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa, Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

Kurssihinta

Sovitaan tapauskohtaisesti

 Lisätiedot

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Viljami Vuorela, 050 494 8439, viljami.vuorela@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Petri Korhonen, 040 543 3851, petri.korhonen@helpe.fi

Helsingin pelastusliitto, Helpe Oy, Pasi Mikkola, 050 593 9559, pasi.mikkola@helpe.fi