Palveluasumisen paloturvallisuuskoulutus

Koulutus on tarkoitettu palvelutalojen ja hoivakotien henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Koulutus sisältää hätäsiirto-, poistumis- ja alkusammutusharjoituksen sekä opaskirjan.

Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään turvakortti, joka on voimassa kolme vuotta

Kohderyhmä

Palvelutalojen ja hoivakotien henkilökunta

Opetussisältö

Koulutuksen kesto on kuusi tuntia, joka jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä kuuden tunnin koulutuksena tai jaettuna kahtena kolmen tunnin koulutuksena. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Turvallisuuskulttuuri
  • Riskitietoisuuden lisääminen
  • Rakenteellinen ja tekninen paloturvallisuus
  • Omatoiminen valvonta
  • Henkilökunnan toiminta onnettomuustilanteessa
  • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
  • Alkusammutusharjoitus
  • Hätäsiirto-, ja poistumisharjoitus
  • Kurssikoe

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Asiakkaan tiloissa

Kurssihinta

Sovitaan tapauskohtaisesti

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Lisätiedot

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Viljami Vuorela, 050 494 8439 viljami.vuorela@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Pasi Mikkola, 050 593 9559 pasi.mikkola@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Petri Korhonen, 040 543 3851 petri.korhonen@helpe.fi