Suojelu- ja vastuuhenkilöstön koulutus

Suojelujohdon peruskurssi »

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja julkishallinnon turvallisuus- ja suojelujohdon avainhenkilöille sekä turvallisuus- ja suojelujohtajille. Kurssin suorittaneet osaavat soveltaa riskikartoituksen perusteella päivittäisen turvallisuuden ja omatoimisen varautumisen sekä väestönsuojelun keskeiset perustiedot turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

 

Suojelujohdon jatkokurssi »

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja julkishallinnon turvallisuus- ja suojelujohdon avainhenkilöille sekä turvallisuus- ja suojelujohtajille, joilla on käytynä suojelujohdon peruskurssi. Kurssilla syvennetään peruskurssilla saatuja tietoja ja taitoja.

 

 

Suojeluhenkilöstön peruskurssi »

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle  ja / tai nimetylle suojeluhenkilöstölle. Kursiin tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa.

 

 

Paloilmoittimenhoitajan kurssi »

Kurssi on tarkoitettu automaattisen paloilmoittimen toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Kurssilla opetetaan järjestelmän rakenne, toimintaperiaate, kuukausikokeilut. sekä paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät määräykset ja ohjeet muun muassa huollon ja kunnossapidon osalta.

 

 

Sammutuslaitteistonhoitajan kurssi »

Kurssi on tarkoitettu automaattisen sprinklerisammutuslaitteiston toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille.  Kurssilla opetetaan järjestelmän rakenne, toimintaperiaate, koestaminen sekä selvitetään aiheeseen liittyvät normit ja ohjeistukset huollon ja kunnossapidon osalta.

 

 

Väestönsuojanhoitajan kurssi »

Kurssi on tarkoitettu väestönsuojan toiminnasta ja ylläpidosta vastaaville henkilöille. Kurssilla käsitellään väestönsuojan tekniikkaan, tutustutaan suojan varusteisiin ja niiden hankintaan, suojan käyttökuntoon laittoon sekä harjoitellaan suojan ilmanvaihtokoneen käyttöä ja toimintaa suojautumisen eri vaiheissa sekä perehdytään vuositarkastuksen ja tiiviyskokeen tekemiseen.