Turvakorttikoulutus

Tulityökurssi

Kurssi on tarkoitettu tulityöluvan myöntäjille, tulitöiden tekijöille ja tulityön vartijoille. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

 

Työturvallisuuskurssi

Työturvallisuuskortti on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille. Työturvallisuuskorttikurssin suorittaneella on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen, lisäksi hänellä on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen ja tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakurssi

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakurssi on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Kurssin suorittaneella on perusvalmiudet omaksua ja tunnistaa oman työympäristön arjen vaaratilanteet ja auttaa vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisessä.

 

Alkusammutuskoulutus

Kurssilla opetetaan tunnistamaan ympäristön paloriskejä ja käyttämään turvallisesti perusalkusammutusvälineitä, sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Ensiapukurssi

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle ja vastuuhenkilöille. Koulutuksen avulla osataan toimia sairaskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa siihen saakka ennen kuin ammattiapu saapuu paikalle.

Turvallisen kattotyön koulutus

Koulutus on tarkoitettu lumenpudotusta suorittaville henkilöille, sekä vastuuhenkilöille kuten kiinteistöjen omistajat, isännöitsijät, työnantajat ja yrittäjät, jotka joutuvat huolehtimaan katolla työskentelyn organisoinnista ja työn asianmukaisesta suorittamisesta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy ja Amiedu, kurssit pidetään Amiedun tiloissa.