Työpaikan paloturvallisuuskoulutus

Koulutus on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on paloriskien tiedostamisen lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikean toiminnan oppiminen mahdollisessa tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa. Koulutus sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kohderyhmä

  • Yritysten ja laitosten henkilökunta

Opetus sisältää

Koulutuksen kesto on kolme tuntia, joka jakautuu teoriaan ja käytännön alkusammutusharjoitukseen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Tulipalon kehittyminen
  • Paloturvallisuusriskit
  • Rakenteellinen paloturvallisuus
  • Poistumisturvallisuus
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
  • Alkusammutusharjoitus

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Yrityksen omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa, Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

Kurssihinta

Sovitaan tapauskohtaisesti

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Lisätiedot

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Viljami Vuorela, 050 494 8439 viljami.vuorela@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Pasi Mikkola, 050 593 9559 pasi.mikkola@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Petri Korhonen, 040 543 3851 petri.korhonen@helpe.fi