Työpaikan turvallisuus tutuksi

Koulutus on tarkoitettu yritysten ja laitosten henkilökunnalle. Koulutuksen tavoitteena on tutustua kiinteistön paloturvallisuusratkaisuihin ja oppia käyttämään niitä oikein. Koulutus sisältää alkusammutusharjoituksen.

Kohderyhmä

  • Yritysten ja laitosten henkilökunta

Opetussisältö

Koulutuksen kesto on 1 tunti, joka on käytännön tutustumista turvallisuusratkaisuihin ja harjoituksia. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

  • Tulipalon kehittyminen
  • Turvallisuuskävely (tutustutaan kiinteistön turvallisuusratkaisuihin)
  • Alkusammutusharjoitus

Koulutus muotoillaan aina asiakkaan erityistarpeita vastaavaksi

Kurssipaikka

Yrityksen omissa tiloissa tai Helsingin Pelastusliiton koulutustiloissa, Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

Kurssihinta

Sovitaan tapauskohtaisesti

Kurssiajankohdat

Tilaajan toivomuksen mukaan

Lisätiedot

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Viljami Vuorela, 050 494 8439, viljami.vuorela@helpe.fi

Helsingin Pelastusliitto, Helpe Oy, Petri Korhonen, 040 543 3851, petri.korhonen@helpe.fi

Helsingin pelastusliitto, Helpe Oy, Pasi Mikkola, 050 593 9559, pasi.mikkola@helpe.fi