HELPE Ry

Helsingin Pelastusliitto toimii arjen varautumisen asiantuntijana ja kouluttajana

Helsingin Pelastusliitto ry (HELPE) on palo-, pelastus- ja väestönsuojelujärjestöjen kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää väestön, omaisuuden ja ympäristön turvallisuutta normaali- ja poikkeusoloissa. HELPE on omatoimisen varautumisen ja turvallisuusviestinnän edelläkävijä, se kouluttaa asukkaita ja erityisryhmiä toimimaan oikein häiriötilanteissa. Koulutustilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea yhdessä järjestön laajan kumppaniverkoston kanssa.

HELPE järjestää sopimuspalokuntien perus- ja täydennyskoulutusta Pelastusopiston valtakunnallisen koulutusohjelman mukaisesti. Yhdistys tukee jäsenistönsä toimintaa ja tekee laaja-alaista yhteistyötä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

HELPE ry omistaa yritysturvallisuuspalveluja tuottavan HELPE Oy:n, jonka toiminnan ohjaukseen yhdistys aktiivisesti osallistuu. HELPE Oy:n tuottaa monipuolisia turvallisuuspalveluja yrityssektorille, turvallisuusjohdon koulutuksista aina liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan ja turvallisuuden korttikoulutuspalveluihin.

 

Stadin Turvaksi on vuosittain toistuva yleisötapahtuma Helsingin Rautatientorilla

Asuinkiinteistön ja kodin turvallisuuskoulutus»

Helsingin Pelastusliitto ry järjestää monipuolisia turvallisuus- ja varautumiskursseja asuinkiinteistöjen asukkaille ja erityisryhmille kodin ja arjen turvallisuuden parantamiseksi. HELPE toimii valtakunnallisesti yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

 

Palokuntakoulutus »

Helsingin Pelastusliitto järjestää Helsingin sopimuspalokunnille koulutusjärjestelmän mukaisia perus- ja täydennyskoulutuskursseja.

 

Järjestötoiminta »

Helsingin Pelastuliitto ry toimii aktiivisesti jäsenyhdistystensä toiminnan tukena ja koulutuspalvelujen tuottajana. HELPE kokoaa turvallisuusalan yhteisöt ja toimijat yhteistyöhön turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

 

 

 

HELPEn Ansiomitali Ansioristi Erityisansioristi

Ansiomerkit >>

Ansiomerkkien säännöt ja lomakkeet.