Ansiomerkit

Ansiomerkit

HELPEn  Ansiomitali  Ansioristi  Erityisansioristi

HELPEn Ansiomitali Ansioristi Erityisansioristi

Iso kuva

Ansiomerkkihakemus_HELPE

SPEK Ansiomerkkisäännöt

SPEK Ansiomerkkien kotisivu

SPEK Ansiomerkkihakemus

Harrastusmerkkisäännöt SPEK

Harrastusmerkit anomuslomake HELPE 2020

HELPEn ansiomerkkien säännöt

• SPEK 1. luokan ansiomitali ja ansiomitali muutos 1.3.2013

Helsingin Pelastusliitto ry:n hallitus on hyväksynyt 30.5.2013 nämä säännöt käyttöön otettavaksi 1.6.2013 lukien:

1. HELPEn ansiomerkit

• Ansiomitali

• Ansioristi

• Erityisansioristi (vuodesta 2012 lukien)

Lisäksi HELPEn hallitus voi myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)

• Ansiomitalin

• 1. luokan ansiomitalin 1.3.2013

2. Myöntämisen perusteet HELPEn ansiomerkit

2.1. Ansiomitali

Ansiomitali myönnetään tunnustuksena vähintään 5 vuotta jatkuneesta aktiivisesta toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai pelastuspalvelun alalla. Ansiomitali voidaan myöntää myös tunnustuksena erityistä rohkeutta tai neuvokkuutta osoittaneesta toiminnasta ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi, sekä merkittävästä työstä pelastusalalla.

2.2. Ansioristi

Ansioristi myönnetään tunnustuksena vähintään 10 vuotta jatkuneesta aktiivisesta toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai turvallisuusalan tehtävissä. Ansioristi voidaan myös myöntää tunnuksena erityistä rohkeutta tai neuvokkuutta osoittaneesta toiminnasta ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi, sekä erittäin merkittävästä työstä pelastusalalla. Ansioristi myönnetään pääsääntöisesti aikaisintaan 2 vuoden kuluttua ansiomitalin myöntämisestä.

2.3. Erityisansioristi

Erityisansioristi myönnetään erityisenä tunnustuksena vähintään 20 vuotta jatkuneesta aktiivisesta toiminnasta palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun tai turvallisuusalan tehtävissä. Toiminnan painopisteen tulee olla kohdistunut Helsingin turvallisuusympäristön edistämiseen.

Erityisansioristi voidaan myöntää erityisenä tunnuksena yksittäisestä erittäin huomattavasta rohkeudesta tai neuvokkuudesta ihmisten pelastamiseksi, sekä erityisen merkittävästä työstä pelastustoimen, väestönsuojelun tai turvallisuusalan tehtävissä.

Erityisansioristi myönnetään vain HELPEn ansioristin saaneille. Ansioristin myöntämisestä tulee olla kulunut vähintään 5 vuotta. Vuosittain voidaan myöntää korkeintaan viisi ansioristiä numeroituna.

3. Myöntämisen perusteet SPEKin ansiomerkit

HELPEn hallitus voi myöntää ensimmäisen luokan ansiomitalin (SPEK Am 1) sekä ansiomitalin (SPEK Am) hakemuksesta. Myöntämisessä noudatetaan SPEKin ansiomerkkisääntöä (liittenä). SPEKin 1. luokan ansiomitali sekä ansiomitali tulee hakea SPEKin ansiomerkkien hakemuslomakkeella ja osoittaa HELPEn hallitukselle.

SPEKin muiden ansiomerkkien osalta alueellinen pelastusliitto (HELPE) kokoaa alueensa esitykset ja toimittaa ne Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimistolle.

Hakemukset tulee toimittaa HELPEn hallituksen käsiteltäviksi 15.2 ja 15.8 mennessä.

4. Hakeminen

Ansiomerkkejä voivat hakea seuraavat tahot:

• HELPEn jäsenet ja kannatusjäsenet

• HELPEn valiokunnat ja pysyvät toimikunnat

• Helsingin kaupungin pelastuspalvelun organisaatiot.

• Tarvittaessa yksityiset ja muut yhteisöt edellä mainittujen puollolla varustettuna.

5. Myöntäminen

Ansiomitalit ja ansioristit myöntää HELPEn hallitus ja kiireisessä tapauksessa työvaliokunta. Erityisansioristin myöntää vain HELPEn hallitus. Ansiomerkki voidaan myöntää erityisistä syistä myös ilman hakemusta hallituksen päätöksellä. Ansiomerkeistä peritään vahvistettu maksu hakijayhteisöltä, mutta voidaan myös myöntää ilman laskutusta harkinnan mukaan perustelluista syistä.

6. Ansiomerkkien hinnat

6.1 HELPE ansiomitali 90€

6.2 HELPE ansioristi 110€

6.3 HELPE erityisansioristi 160€

6.4 SPEK ansiomitali 75€

6.5 SPEK 1. luokan ansiomitali 76€

7. Sääntöjen vahvistaminen

HELPE ry:n ansiomerkkien säännöt vahvistaa HELPE ry:n hallitus.

Puheenjohtaja Pekka Koskikari           Toiminnanjohtaja Olli Veikko Kurvinen