Turvallisuustietoa ja koulutusta asuinkiinteistöille

 

Asuinkiinteistön turvallisuus

Asuinkiinteistöissä, jotka ovat velvollisia laatimaan pelastussuunnitelman, tulee olla nimetty ja koulutettu suojelujohtaja ja mikäli taloyhtiössä on väestönsuoja, tulee sille olla nimetty ja koulutettu hoitaja. Pelastuslaitos suosittelee valittavaksi suojelujohtajalle ja väestönsuojanhoitajalle myös nimettyä ja koulutettua varahenkilöä. Vastuu turvallisuusjärjestelyistä, eli myös pelastussuunnitelman laatimisesta on kiinteistön omistajalla ja haltijalla. Suojelujohtaja antaa pelastussuunnitelman laadintaan asiantuntija-apua. Isännöitsijän tehtävä on valvoa turvallisuusasioiden toteutumista.

Pelastuslaki 379/2011 (FINLEX)

Monipuolista lisätietoa asuinkiinteistöjen varautumisesta ja suojelusta löydät Helsingin Kaupungin Pelastuslaitoksen väestönsuojelusivuilta.

Sisäasiainministeriön pelastustoimen sivuilta löydät mielenkiintoisia kysymyksiä sekä vastauksia laaja-alaisesti taloyhtiöiden turvallisuusasioista.  Tästä linkistä löytyy Kodin Turvatietoa.

 

Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinta

Sisäasiainministeriö on julkaissut tammikuun lopussa Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinta –julkaisun, jonka tavoitteena on

helpottaa pelastussuunnitelman laatimista ja ohjeistaa myös omatoimisessa varautumisessa. Riskien ja kiinteistön erityispiirteiden tunnistaminen sekä asukkaille tiedottaminen on asuintalojen turvallisuustyössä tärkeää. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Ohje löytyy sisäasiainministeriön sivuilta:

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta – PDF (www.intermin.fi)

Väestönsuojelun_aluejakoon_on_tehty_muutoksia

Helsingin Pelastusliitto ry järjestää monipuolista koulutusta taloyhtiöille, taloyhtiöiden hallinnolle, suojeluhenkilöille sekä asukkaille.

Apua ja ohjeita pelastussuunnitelman laadintaan löytyy myös Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sivuilta.

OK-Sivis logo 1

 

Kursseja järjestetään OK-Opintokeskuksen tuella