Pelastuskoirat ja HEPeKo

Pelastuskoiratoiminta ( Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat kotisivuille )

Toimintamme tarkoitus on kouluttaa ohjaajia ja koiria hallitsemaan pelastustoiminta vaativissakin oloissa. Pelastuskoiravalmius meillä on hälytysryhmän muodossa ja kriisioloihin käytettäväksi ylläpidämme Helsingin kaupungin Pelastuskoiramuodostelmaa, PEKO-muodostelmaa.
Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (VAPEPA). Hälytysryhmän apuohjaajat, koiranohjaajat, koirat ja ryhmänjohtajat toimivat viranomaisten pyynnöstä apuna kadonneitten ihmisten etsinnässä.
Pelastuskoiramuodostelma on osa Helsingin Kaupungin valmiussuunnitelmaa. Siihen kuuluuu n. 40 henkilöä, jotka ovat kriisitilanteissa Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksen käytettävissä.
Jäsenistömmekoostuu koirankouluttamisesta ja toisten auttamisesta kiinnostuneista aktiivisista ihmisiä, jotka omalla panoksellaan mahdollistavat toimintamme.

Ohjaaja pelastuskoiratoiminnassa

Vasta-alkajalle riittää puhdas innostus ja kiinnostus lajia kohtaan sekä aito halu auttaa ihmisiä koiraa apuna käyttäen. Viikottaisissa koulutusryhmissä kouluttajat opastavat lajin saloihin tottelevaisuudessa ja maastolajeissa. Myös ohjaajan omatoiminen kouluttautuminen ja koiran harjoittaminen omalla ajalla on tärkeää.
Osallistumme ja järjestämme tilaisuuksia, joihin tarvitaan vapaaehtoista työvoimaa. Järjestämme toimintaan liittyviä kursseja ja tiedotamme muista kursseista, joista osa on vaatimus viranomaisten apuna toimimiseen. Toivomme jäsentemme hankkivan ensiapu- ja koirankäyttötaidon lisäksi suunnistustaidon.
Pitkällä tahtäimellä ohjaajalta vaaditaan kestävyyttä ja paineensietokykyä. Jokaiselta jäseneltämme toivomme yhteistyökykyä ja aktiivista osallistumista.

Millainen pelastuskoiran tulisi olla?

Koska koulutuskapasiteettimme on rajoitettu, testaamme toimintaan pyrkivät koirat, jotta ne kestävät kovia äänia ja sietävät ihmisiä ja toisia koiria. Rodulla tai roduttomuudella ei ole väliä, mutta koiran on oltava terve ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Suuri etu on, jos koira on ketterä ja liikkuu vaivattomasti vaikeissakin maastoissa. Erittäin pienille tai suurille koirille kiipeily ja erilaiset maastoerot saattavat aiheuttaa ongelmia, jolloin pelastustoiminta ei ehkä ole sopivin harrastusmuoto.
Pidemmälle edistyessään koiran on kestettävä voimakasta melua, kuten ampumista, moottorimelua, räjähdysääniä tai helikopterin ääniä. Ihanteellinen pelastuskoira on työskentelyhaluinen, sosiaalinen ja rohkea.
Varsinaisissa pelastuskoiratehtävissä toimivilla koirilla tulee olla voimassaolevat viranomaisvaatimusten mukaiset koesuoritukset.