Väestönsuojelu (HVSSY)

Helsingin Pelastusliitto järjestää yhdessä jäsenjärjestönsä,  Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen, kanssa monipuolista toimintaa ja koulutusta.  Omatoiminen varautuminen on nykypäivän stadilaiselle kenties vieras, mutta ei suinkaan tarpeeton käsite.  Luonnonkatasrofit, sähkö-, vesi- tai lämmityskatkot voivat aiheuttaa yllättävää haittaa normaaliin päivärytmiin.  Poikkeusoloihin varautumista koulutetaan taloyhtiöiden suojeluhenkilöille ja aiheesta kiinnostuneille asukkaille ja kansalaisille.