<<< Ajankohtaista

HELPE:n varautumiskoulutuksen kursseja rinnastetaan puolustusvoimien kertausharjoituskoulutukseen

Helsingin Pelastusliitto tiedottaa

Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi rinnastetaan asevelvollisille yhteen kertausharjoitusvuorokauteen

Puolustusvoimat on hyväksynyt Suomen pelastusalan keskusjärjestön kurssijärjestelmän mukaan toteutetun Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssin (9 oppituntia) rinnastettavaksi puolustusvoimien johtamaan kertausharjoituskoulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kurssin suoritettuaan asevelvollisille voidaan esittää asevelvollisuusrekisteriin yksi rinnasteinen kertausharjoitusvuorokausi. HELPE ilmoittaa kurssilaisen pyynnöstä osallistumistiedot puolustusvoimien aluetoimistoon puolivuosittain.

Tutustu aiheeseen myös Puolustusvoimien sivulta:

Kertausharjoitukseen rinnastettavaa koulutusta ovat puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilatut sotilaalliset koulutustapahtumat sekä muu vapaaehtoinen sotilaallisia valmiuksia palveleva maanpuolustuskoulutus. Nämä voidaan rinnastaa osittain kertausharjoitusvuorokausiksi. Palvelus palkattuna puolustusvoimissa, rauhanturvatehtävissä (vast) otetaan ylennyksissä huomioon tietyssä määrin.

Helsingin pelastusliitosta lisätietoja antaa Olli-Veikko Kurvinen.