Referenssit

”HELPEn kurssitarjonta on varsin monipuolista ja tukee osaltaan viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä turvallisuusyhteistyötä edistäen samalla väestönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä ja kriisitilanteisiin varautumista”

Mika Pöyry, Ylikomisario Helsingin Poliisilaitos

”Kiinteistöliitto Uusimaa on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Helsingin Pelastusliitto ry HELPE:n kanssa. Turvallisuusalan asiantuntijat ovat kouluttaneet jäseniämme eri tapahtumissa ja auttaneet muun muassa taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien laatimisessa. Kokonaisuutena yhteistyö on ollut erinomaista. Asiantuvan ja luotettavan kumppanin kanssa on ollut mukava toimia.”

Mika Heikkilä, Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

”Yhteistyö Helsingin Pelastusliiton kanssa yhteisten paloturvallisuuskoulutusten järjestämisessä on sujunut erinomaisesti ja joustavasti. Kouluttajat ovat ottaneet hyvin huomioon asiakkaamme, maahanmuuttajataustaiset henkilöt.”

Duin Ghazi, Projektipäällikkö Moniheli ry

”HELPE on aktiivinen ja dynaaminen pelastusliitto, joka tarttuu ajankohtaisiin haasteisiin ketterästi ja ottaa huomioon tasaveroisesti kaupungin eri asukasryhmät. Urbaani näkökulma näkyy niin liiton toiminnassa kuin viestinnässäkin. HELPEn kanssa on aina iloista ja miellyttävää tehdä yhteistyötä.”

Marko Hasari, Toimitusjohtaja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

HELPE ry:n ja sen koulutusyhtiön yhteistyö Finnsecurity ry:n kanssa on ollut tiivistä vuosien ajan. Finnsecurityllä tulevat päällimmäisenä HELPEn toiminnasta mieleen pk-seudun kattava pelastus- ja suojelualan osaaminen. HELPEn vahvuuksina ovat runsas kurssitarjonta sekä pelastus- ja suojeluasioissa aktiivisten avainhenkilöiden kouluttaminen toimialueeltaan laajan asuinyhteisön turvallisuuden edistämiseksi. Huomattavalta osin yritysturvallisuusasioiden edistämiseen keskittyneen Finnsecurityn toimintaan HELPE on tarjonnut täydennystä, jota kaltaisemme yhdistys tarvitsee yhteiskunnan tarkastellessa turvallisuuskysymyksiä enenevästi ns. kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.”

Joona Vuorenpää, Toiminnanjohtaja Finnsecurty ry

Helpe on asiantuntijan roolissa osallistunut Helsingin Kaupungin Asuntojen taloturvallisuustoiminnan nykyisen toimintamallin käynnistämiseen sekä toiminnan kehittämiseen. HELPE panos tässä työssä on ollut merkittävä. HELPE on myös kouluttanut peruskursseillaan kymmeniä Hekan taloturvallisuustoiminnassa mukana olevia työntekijöitä ja asukkaita. Yhteistyö HELPEn kanssa on ollut sujuvaa ja se on tuottanut selviä käytännön toiminnassa nähtävissä olevia tuloksia.”

Vesa Jurmu, Kiinteistöjohtaja, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy 

”Minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä Helsingin pelastusliiton kanssa pian jo 20 vuoden ajan. Olen oppinut tuntemaan Helpen toiminnassaan aina helsinkiläisten turvallisuuteen tähtäävänä, reiluna ja luotettavana kumppanina. Yhteistyömme henkilöstön kanssa on ollut sujuvaa ja helppoa. Helpe on ennen muuta koulutusorganisaatio, jonka tarjoamat erilaiset koulutukset tähtäävät Helsingin ja helsinkiläisten häiriönsietokyvyn varmistamiseen erilaisissa vaikeissa tilanteissa. Helsingin pelastusliiton varautumiskoulutukset, palokuntakoulutukset, väestönsuojanhoitajakoulutukset ja taloyhtiöiden turvallisuuskoulutukset ovat helsinkiläisen resilienssin vahva perusta.”

Matti Waitinen, Rehtori Helsingin kaupungin Pelastuslaitos, Osaamiskeskus

”Helsingin pelastusliitto on aktiivinen ja osaava yhteistyöhakuinen toimija, joka on valmis tekemään töitä Helsingin ja helsinkiläisten turvallisuuden parantamiseksi uusista näkökulmista.”

Matti Koskinen, Turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Helsingin kaupunki