<<< Ajankohtaista

Helpe ja Laurea hakevat projektikoordinaattoria Palokaveri -hankkeeseen

Laurea AMK ja Helsingin Pelastusliitto hakevat osa-aikaista projektikoordinaattoria Palokaveri -hankkeeseen. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.10.2021-31.12.2022 ja se täytetään mahdollisimman pian. Työaika on liukuva ja noin 80-90 tuntia kuukaudessa. Työajan rytmityksestä sovitaan erikseen tehtävään valittavan henkilön kanssa. Tuntipalkka on 25€/h.

Hankkeessa innostetaan nuoria mukaan palokuntatoimintaan sekä aktivoidaan heitä parantamaan paloturvallisuutta omassa elinympäristössään. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan nuorille suunnattuja tapahtumia ja tietoiskuja, joissa kerrotaan vauhdikkaasta ja kehittävästä  palokuntatoiminnasta sekä houkutellaan mukaan yhteisölliseen ja maksuttomaan harrastukseen.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille nuorille ja ne viedään sinne, missä kohderyhmät liikkuvat; osaksi muita nuorisotilaisuuksia ja -tapahtumia sekä pop-up -tapahtumina nuorten kulkureittien ja ajanviettopaikkojen läheisyyteen. Hankkeen markkinoinnissa ja palokuntaharrastuksen ja turvallisuustiedon jalkauttamisessa hyödynnetään aktiivisesti nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa turvallisuutta. Lisäksi hankkeella pyritään kehittämään omatoimisen varautumisen tasoa tarjoamalla tietoa, työkaluja ja toimintamalleja. Tavoitteena on lisäksi alueellisen turvallisuuskulttuurin ja toimijoiden välisen yhteistyön parantaminen Helsingin alueella. Hanke toimii samalla valtakunnallisena pilottina – konsepti kokemuksineen on myöhemmin hyödynnettävissä muilla alueilla.

Projektikoordinaattorina toteutat Palokaveri -hankkeen tapahtumia ja viestintää yhdessä projektipäällikön ja hankkeen yhteistyökumppanien kanssa. Tehtävä sisältää tapahtumien suunnittelusta ja valmistelusta niiden viestintään ja toteutukseen. Tehtävissäsi sinua ohjaavat ja tukevat Helpen toimiston työntekijät sekä projektipäällikkö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää sopimuspalokuntatoiminnan tuntemista, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, omatoimista ja aloitteellista työotetta, tietoteknistä osaamista, kykyä tuottaa monipuolisesti materiaaleja hankkeen tarpeisiin sekä raportointiosaamista. Hakijalta odotetaan hyviä ja monipuolisia viestinnän taitoja, erityisesti sosiaalisen median kanavat huomioiden. Tehtävässä edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Eduksi katsotaan aiempi kokemus projektityöskentelystä, pelastustoimen verkostojen tuntemus sekä muu kielitaito. Tehtävässä on mahdollisuus etätyöskentelyyn, mutta  valittavalta henkilöltä odotetaan valmiutta osallistua palavereihin, tapaamisiin ja tapahtumiin pääkaupunkiseudulla myös paikan päällä.

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja yhteiskunnallisesti merkityksellisen tehtävän sopimuspalokuntakentän, sen yhteistyökumppanien ja helsinkiläisten nuorten parissa. Tehtävä on monipuolinen ja innostava ja se tarjoaa hienon mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja uusien verkostojen luomiseen.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi mahdollisimman pian, tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Haku päättyy viimeistään 15.10.2021. Hakemus toimitetaan osoitteeseen olli-veikko.kurvinen@helpe.fi. Liitä hakemukseen CV. Tehtävästä antaa lisätietoa Helpen toiminnanjohtaja Olli Kurvinen, p. 050 524 6200 ja koulutuspäällikkö Jaana Kivistö, p. 050 591 2827.