Sähkö- , automaatio- ja tutkimuslaitepalojen koulutus Helpe Oy:ssä

Oikein ja nopeasti tehty kriittisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sammutus on elintärkeää toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi sekä vahinkojen rajaamiseksi. Helpe Oy:n omalla sähköpalosimulaattorilla voidaan harjoitella CO2-sammutusaineella. Vain oikealla sammutteella ja todellisilla liekeillä voidaan taata opitun tekniikan toimivuus tositilanteessa. Estä alkusammutuksesta syntyvät lisävahingot palotyyppiin sopivalla koulutuksella. Tuotanto, palvelut tai tutkimus toipuu nopeasti ja jälkivahingot pienenevät.

Koulutuksen sisältö, laitteisto sekä käytännössä testattu konsepti on Helpe Oy:n omaa tuotantoa. Pelastuskoulutuksen innovaatioita asiakkaan eduksi.

Koulutus voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai Helpe Oy:n tiloissa sekä harjoitusalueella. Helpen koulutustilat ovat Helsingin pelastuslaitoksen tilojen yhteydessä Laakson kalliosuojassa.

Tavanomaisilla sammutteilla on sähkölaitteiston kannalta ongelmia: jauhesammuttimen jauhe aiheuttaa korroosiota ilman kosteuden kanssa ja kalvovaahto-sammutusaineen neste voi turmella laitteen. CO2-sammutusaineen lisäetu on sammutuskohteen paikallinen jäähdytys ja nopea jälkisiivous.

Ota yhteyttä viljami.vuorela@helpe.fi