Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote

Asumisen turvallisuuteen vaikuttavat asukkaat ja taloyhtiöt yhdessä!

Taloyhtiöillä ja asukkailla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa onnettomuuksien ehkäisyyn. Yksi keino on pitää pelastussuunnitelma ajan tasalla. Mutta pelkkä pelastussuunnitelma ei riitä, sen tueksi tarvitaan myös turvallisuuskoulutusta. Asuinkiinteistöjen tulee kantaa vastuunsa turvallisuuden vahvoina vaikuttajina. Taloyhtiön hallitukset, talotoimikunnat ja turvallisuustiimin jäsenet on koulutettava asuinturvallisuuden taitajiksi ja varmistettava myös isännöitsijöiden osaaminen.

Tapaturma- ja onnettomuusriskeistä kertoo kaksi uutta videota. Ne valottavat katsojalleen sitä vaarojen maailmaa, jossa kotiympäristössämmekin elämme. Tilanteen voivat kuitenkin useimmat meistä ottaa haltuun ja ehkäistä omilla valinnoillaan ja toimintatavoillaan uhkia toteutumasta – kunhan vain tiedämme, millaiset riskit meitä uhkaavat.

Katso video: Vain tunnistamalla vaaroja voit välttää niitä
Katso video: Asuinympäristössä on paljon tunnistamattomia riskejä