Tammisalon VPK

Tammisalon VPK

Tammisalon Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu vuonna 1940. Tammisalon VPK hoitaa vuodessa noin 70-100 hälytystehtävää kaikkina vuorokauden aikoina. Tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan, aina isoista rakennuspaloista eläinpelastustehtäviin.

Hälytysosaston käytössä on kolme operatiivista yksikköä, joiden monipuolinen kalusto soveltuu lähes kaikkien pelastustehtävien hoitamiseen. Ympärivuorokautisessa 15–30 minuutin hälytysvalmiudessa ovat: Pelastusyksikkö HE 731, nostolavayksikkö HE 736 sekä uusimpana pumppuyksikkö HE 7396. Tammisalon VPK on erikoistunut mm. pintapelastukseen, pumppaustoimintaan sekä nostokalustoon nostolava-auton muodossa.

Hälytysosaston koulutus tapahtuu pääsääntöisesti palokunnan omissa viikkoharjoituksissa. Viikkoharjoitukset järjestetään tiistaisin klo 18:00 alkaen. Viikkoharjoitusten lisäksi järjestetään viikonloppuun sijoittuvia harjoituspäiviä, jolloin sovelletaan viikkoharjoituksissa harjoiteltuja asioita soveltavissa, operatiivisia tehtäviä
muistuttavissa tilanteissa. Hälytysosastolaiset osallistuvat myös valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisille kursseille. Kurssien aihealueita ovat mm. savusukellus, korkean paikan työskentely, pintapelastus. Kurssiputkessa on mahdollista edetä aina
sopimuspalokunnan päällikkökurssille asti.

Yhteydenotot:
Palokunnan päällikkö
Antti Rahikainen
040 835 4437
antti.rahikainen@tammisalonvpk.fi